лого Община Чавдар

Информация

общ. Чавдар 2084, с. Чавдар ул. "Христо Ботев" 9

obchavdar@abv.bg

посещения: 18 361

Свали

Социални Линкове:

За Контакти

Забележителности Почивки в България

Описание:

Община Чавдар е населено място, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София - Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони. Община Чавдар е една от най-малките общини в България. Землището на с. Чавдар е 69 500 дка, от които 50 850 дка са горски фонд.

 

Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. Проучването на неолитната култура "Чавдар" започва през май 1968 г., и с едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г. под ръководството на праисториците от Археологическия институт и музей проф. Георги Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. Открита е изключително ценна рисувана керамика, която по-късно е предоставена на специалисти за проучване. В работата върху селищната могила, която по същество в праисторическите времена е представлявала поселение върху наколни жилища край реката, се включват археолози от Великобритания и с тяхно учатие е извършено стратиграфско сондиране на терена, което от своя страна доказва съществуването на седем културни пласта.

Според някои историци през Средновековието в местността "Кьой дере" е съществувало българско селище под името Марково. за което пише в известното Добрейшево евангелие отХІІІ-ти век. Първите писмени сведения за днешното село Чавдар датират от 1430 година в османски регистър на тимари, зеамети и хасове от Никополския санджак. Записано е под името Коланлар (производно от мн. ч. на турската дума колан - "кон", т. е. място с много коне, конско пасище), с 29 данъкоплатци - юруци.

Името си Коланларе селото носи до 1899 г., когато при управлението на кабинета на Либералната партия населението му приема то да се казва Радославово, на името на водача на партията - д-р Васил Радославов, който през годините заема различни политически постове, включително и този на министър-председател. Легендата разказва, че когато Радославов е посетил селото, поседнал край река Тополница и почуквайки с бастунче по речните камъни, възкликнал : "Ако има рай на Земята - това е България, ако има рай в България - той се намира тук". Селото е възпято и в народната "Песен - прослава за с. Радославово - Пирдопско". На 05.02.1946 г. Радославово е преименувано на Чавдар, което име носи и до днес. С указ на президента № 250 от 15.08.1991 г. село Чавдар става самостоятелна община.

Кмет на Община Чавдар:

Пенчо Стоянов Геров

Биографична справка:

Пенчо Геров е роден на 18-ти април 1937 г. в село Чавдар. Семеен е, с двама синове. Завършил е Полувисшия железопътен институт - София, специалност „Строителство и поддържане на железопътния път”. Започва професионалния си опит в Медодобивния завод „Георги Дамянов” (понастоящем „Аурубис България” АД), гр. Пирдоп. Последователно заема длъжностите технически ръководител на ВиК, началник-отдел „Капитално строителство”, заместник-директор и директор на „Инвеститорска дирекция“. От 2000-та до 2003-та година участва в частна фирма в сферата на строителството. От 2003-та година до сега, четвърти мандат, Пенчо Геров е кмет на Община Чавдар.

ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

Икономиката в община Чавдар е представена предимно от селското и горското стопанство. Високият дял на горската площ предопределя горското стопанство, като един от основните фактори в развитието на общината. Осъществяват се дейности по охрана, залесяване и дърводобив.

Селското стопанство се развива от две кооперации "Братия" и "Идеал- 95", и от земеделски производители. Отглеждат се основно картофи, зърнено-житни и фуражни култури, селскостопански животни и пчели.

В община Чавдар функционират и цех за производство на хидравлични и пневматични маркучи, разсадници за цветни видове. Предстои реализирането на няколко бизнес инвестиции.

 

"САКАРДЖА" И "БРАТИЯ"

Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно-стопанска дейност. Атрактивни туристически дестинации в община Чавдар са двете хижи - "Сакарджа" и "Братия", разположени високо в Същинска Средна гора. "Братия" се намира точно под едноименния връх на 1240 м. надморска височина. Тя разполага с 49 легла, а "Сакарджа" - с 36.


"КАЗАНИТЕ"

Други атракции са "Казаните" и "Портите". "Казаните" е уникална природна забележителност близо до с. Чавдар, представляваща съвкупност от 5 малки водопада, които образуват еврозионни котли. До "Казаните" ще бъде изградена екопътека.

"ПОРТИТЕ"

"Атракцията "Портите" е разположена точно на границата между Княжество България и Източна Румелия.

На територията на Община Чавдар - по поречието на р. Тополница, са открити останки от раннонеолитно селище, съществувало преди повече от 7 000 години. Селището е възникнало в непосредствена близост до източници на обилна питейна и течаща вода, в район, подходящ за земеделие, скотовъдство, лов и риболов. Очевидно природата е съчетала върху малка площ много подходящи условия за отседнал живот, които са били оценени още през времето на ранния неолит. Находките от това раннонеолитно селище са алегнали в изграждането на друга, уникална по характера си туристическа атракция - Археологически парк «Тополница». Той включва сграда за експозиция, възстановка на жилищни сгради, характерни за периода от раннонеолитната епоха . както и работилници за обработка на кожи, производство на каменни оръдия и керамични съдове. За любителите на автентичните изживявания е предоставена възможност и за нощувка в неолитните жилища.


АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК

Археологическият парк се вписва в интегрираното мащабно туристическо решение, което изпълнява община Чавдар - увеселително-развлекателен комплекс "Параклиса". На мястото, освен археологическия парк, вече е изграден параклиса "Св. Петка", заслон с барбекю, места за хранене, магерница и закрита сцена. По този начин на сравнително малка площ е създадена уникална възможност за интегрирано съчетаване на поклоннически. развлекателен и културен туризъм.

 

КОМПЛЕКС "ЧАВДАР"

В центъра на общината функционира комплекс "Чавдар", наричан още комплекс "Мутафчиев", състоящ се от хотел, зала за презентации, механа, нощен бар. Виенска сладкарница, пекарна, магазин за месо и мляко, плод-зеленчук, фризьорски салон. Комплексът представлява уникална съвкупност от архитектура в традиционен стил и възрожденска романтика и предоставя отлични възможности за пълноценен отдих в близост до уникалната природа на Средна гора.

 

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЧАВДАР

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ:

”Реконструкция и рехабилитация на горски пътища в Община Чавдар” на стойност 439 704 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Ремонт на улица “Георги Димитров”, с. Чавдар, с дължина 447,67 м” на стойност 113 736 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Реконструкция пътна връзка ГП-І-6- с-Чавдар (път-ІV- 60036 за Община Чавдар)” на стойност 1 023 047 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Питеен водопровод на с. Чавдар, община Чавдар” на стойност 275 886 лв., финансиран от ПУДООС


„Укрепване на свачище в УПИ –ХІІ 978, УПИ ХІІ – 534, УПИ ХІ – 533, кв.70, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 233 291 лв., финансиран от МКВП към МС


„Конструктивно решение за изграждане на подпорни стени на р. Селска в участъка от ул. „Здравец” до ул. ”Акация”, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 210 435 лв. финансиран от МКВП към МС


„Изграждане на подпорна стена на Селско дере в участъка на ул.”Г. Димитров”, с.Чавдар” на стойност 44 499 лв., финансиран от МКВП към МС


„Изгрaждане на еко-кът, чрез почистване и възстановяване на парка и паметника на загиналите за свободата на България”, на стойност 10 000 лв., финансиран от ПУДООС.


„Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” – на стойност 1 906 584 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Подобряване средата на живот в Община Чавдар, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи” – на стойност 1 224 636 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Археологически парк “Тополница” в община Чавдар (местността Св. Петка)” – 442 022 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар” – 1 954 564.45 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население” – 899 829 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар” – 630 370,61 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им” – 75 319.60 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


“Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на партньорство” – 89 971,22 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар” – 62 064,44 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


“Подобряване на качеството и количеството на дървесината от общинска гора – собственост на Община Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано оборудване” – 276 730.00 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на с. Чавдар“ - 1 956 834,94 лв., от които 1 000 000,00 лв. финансиране по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите" и 956 834,94 лв. собствено финансиране


„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” – 455 381,99 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 


„Туристически увеселителен парк в община Чавдар” – 368 886,85 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


"Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт – противопожарна кула” – 685 977,32 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


"Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. “Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар" - 161 172,93 лв., финансиран от МКВП към МС

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 


„Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за самообслужване” - 304 469,84 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020


 

Проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в партньорство с общините Златица, Мирково и Челопеч - 58 674,90 лв.

 

Споделете:

Подобни фирми