лого Община КИРКОВО

Информация

6884, Кирково; ул."Дружба" №1

oba_kirkovo@kv.link.bg

посещения: 10 777

Свали

За Контакти

Забележителности Почивки в България

Описание:

Община Кирково е създадена на 26.03.1914 г., като Селско общинско управление – Кирково, Гюмюрджинска околия. Многобройните административно-териториални реформи я водят на околийско подчинение към Смолян, Крумовград, Момчилград. След 09.09.1944 г. е преобразувана в Селски общински народен съвет Кирково.При образуването на общината на 28.09.1949 г. е имало само един кмет – Мехмед Юсеинов. В последствие се назначава бирник за събиране на данъците от населението, с течение на времето се назначава и секретар – писар. През 1956 г. Общината е присъединена към Кърджалийска област, а след 1979 г. съществува като Селищна система Кирково. От 1987 г. Общината обединява трите селищни системи Кирково, Подкова и Бенковски с председател Наско Караджов.През 1990 г. се назначава Временна изпълнителна управа с Председател на Временната управа Иво Младенов. През 1991 г. за кмет е избран Мустафа Емин, а за Председател на ОбС Али Юсеин. С провеждането на местни избори през 1995 г. Мустафа Емин е избран за втори мандат, а председател на ОбС е Фатме Хасан. На изборите през 1999 г. за кмет е избран Валентин Манев с председател на ОбС Назиф Юсеин.От ноември 2003 г. до 2011 г. кмет на община Кирково е Шукран Идриз. Тя е 45-46-тия управляващ общината. На изборите през октомври 2011г. за кмет на община Кирково е избран инж.Сали Бекир Рамадан. През октомври 2015 г е избран 48-ят кмет на общината Шинаси Сюлейманов. В изпълнението на правомощията си кметът на Общината се подпомага от трима заместник кметове. Общинският съвет се състои от 29 общински съветници.

Споделете:

Подобни фирми