лого Община Кайнарджа

Информация

с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10

kain_s@abv.bg

посещения: 17 387

Свали

За Контакти

Забележителности Почивки в България

Описание:

Кайнарджа е село в Североизточна България.

То е административен център на община Кайнарджа, обл. Силистра. 

Отстои на около 30 км югоизточно от гр. Силистра, на 69 км северозападно от гр. Добрич, на 117 км в същата посока от гр. Варна и на 149 км западно от гр. Русе.

Населението наброява около 790 души.

Кайнарджа се намира в източната част на Дунавската равнина. Територията е заета от ниско заравнено плато с надморска височина от 150 до 200 м, разчленено от суходолия – на места с отвесни и стръмни склонове. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със сухо, горещо лято и студена зима.
Селото е електрифицирано, водоснабдено и с изградена телефонна мрежа. Има кметство, църква, магазини, основно училище, целодневна детска градина и читалище. Здравното обслужване се осъществява от общопрактикуващ лекар и стоматолог.
В близост до Кайнарджа преминава главният път Силистра-Добрич-Варна.

Селско стопанство

Климатът е благоприятен за отглеждането на зърнени, фуражни, технически култури, на плодове и зеленчуци. Животновъдството е традиционен поминък, като в момента то е ориентирано към отглеждането на говеда, овце и кози.
Кайнарджа има добри традиции и в лозарството. Отглеждат се лозя от сорта "Каберне Совиньон". Функционира винарска изба, в която се произвежда вино по стара добруджанска технология. По-голяма част от продукцията се изнася в чужбина.
Добре развито е и пчеларството.

Туризъм

Интерес представляват следните обекти:

Църква "Света Троица"- построена през 1861 година. Известна с тревненската си живопис.
Кючук Кайнарджанската чешма – построена през 1892 г. – паметник на освобождението на християнското население на Балканския полуостров от турското господство.
Паметник на загиналите във войните - открит 1971 година.
В района могат да се посетят още:

с. Голeш - скални монашески обители - 7 манастира с множество църкви, крипти и параклиси. Засега това са най-ранните скални манастири по българските земи.
Скалното светилище "Баджалията" до с. Стрелково.
Съществува и звено за авиационните услуги в селското стопанство "Ребус". Фирмата предлага и курсове за пилоти, както и разходки по въздуха.
От 1999 г. в района на Историческата чешма ежегодно се провежда регионален събор "Край чешмата под върбата".
В селото са запазени много традиции - по Коледа има коледари, а по сирни заговезни - кукери.

До 1942 година името на селото е Малка Кайнарджа. На 21 юли 1774 година тук е сключен Кючуккайнарджийският договор между Русия и Османската империя, сложил край на Руско-турската война от 1768–1774 г. През 2009 г. с решение № 130, Протокол №20/ 25.02.2009 г. на Общински съвет - Кайнарджа - по повод 235 г. от подписването на Кючуккайнарджанския договор - е приета Програма за отбелязване на събитието. В нея акцентът е поставен върху два момента: провеждане на 18.06.2009 г. на международна научна сесия под наслов: „Кючук – Кайнарджанският мирен договор от 1774 г. и ролята му за развитието на Балканите” и тържество за откриване паметник на Екатерина II Велика.

Села    
Войново  · Голеш  · Господиново  · Давидово  · Добруджанка  · Зарник  · Каменци  · Краново  · Полковник Чолаково  · Попрусаново  · Посев  · Светослав  · Средище  · Стрелково

Кмет: ЛЮБЕН СИВЕВ
Телефон: 08679/8318
Факс: 08679/8461

Зам. кмет ВалентинаТокушева
Телефон: 08679/8242
Факс: 08679/8461
Главен секретар: Живко Крушаров
Телефон: 08679/8251
Факс: 08679/8461

Празник на общината: 4 юни     
Площ: 315 кв.км 
Население: 5485 души 
Надм. височина: 173 м 
Пощ. код: 7550 
Тел. код: 08517 

Споделете:

Подобни фирми