лого АСОЦИАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Информация

ул. „Триадица“ 6, 1000 София

info@guidesbg.com

посещения: 18 867

Свали

За Контакти

Туристически агенции Туристически дружества

Описание:

АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АЕБ) Е ТВОРЧЕСКО – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ОСНОВАНА ПРЕЗ 2002 Г.

Към момента обединява над 450 души – професионални екскурзоводи, които говорят 20 езика. Членовете на АЕБ са на различна възраст, с разнообразни интереси и широк спектър на образование и специализация. Много от тях са дипломирани филолози по основния си работен език или са възпитаници на престижни езикови средни училища. Общото звено между тях е  професионалната екскурзоводска квалификация – придобита от завършен сертифициран курс и от дългогодишна практика.

АЕБ E OTВОРЕНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ПОСТОЯННО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ И НАЙ-МЛАДИТЕ.

За повишаване на компетентностите и знанията на екскурзоводите ежегодно се организират учебни екскурзии в България и чужбина, на които запознаването с теория и практика става в реална обстановка.

На висок интерес от страна на членовете на Асоциацията се радва и лекторията, която също се провежда всяка година. Гост-лектори пред АЕБ са били утвърдили се български археолози, историци и икономисти, специалисти по изкуство, богословие, международни отношения и много други.

Екскурзоводите от АЕБ са профилирани в културно-историческия туризъм и познават отлично България и нейните забележителности. Те са изградили професионалния си облик в работата с групи от различен тип, включително специализирани по интереси посетители, бизнес-пътувания и ВИП гости.

Голяма част от членовете ни имат също така значителен опит като водачи на български туристи за екскурзии в чужбина. Освен от столицата и региона на София, имаме представители от Пловдив, Сандански, Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и други. Престиж за АЕБ носи фактът, че наши членове са и лицензирани местни екскурзоводи в държави като Австрия, Гърция, Италия, Турция, Франция, Швеция.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА Е СПОМАГА ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ПРОФЕСИЯ И ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА КОЛЕГИЯТА.

Ние търсим активна връзка не само с държавните институции, но и с неправителствени организации, асоциации и други фигури в туристическия бранш. В наш интерес е да улесним работата на сектора, като предоставяме удобен достъп до качествена екскурзоводска услуга в лицето на нашите членове. АЕБ е възприела като своя кауза да се бори с нелоялната конкуренция и да регламентира професионалната етика. Наши основни искания са достойното заплащане на този високо интелектуален труд, както и недопускането лица без професионална квалификация за екскурзоводи да обслужват туристи на територията на България.

Асоциацията взима активно участие и е желан сътрудник в рамките на кръгли маси, конференции и работни срещи по обсъждане на актуални въпроси от туристическата сфера в България. Един от основните и най-актуални приоритети на АЕБ е свързан с изработването на нов Закон за туризма. Този въпрос, който стои пред българските институции, бизнес и неправителствен сектор, е водещ акцент за бранша през 2010 г. След детайлно проучване на добрите европейски практики и консултиране с мнението на членовете си, АЕБ поддържа позиция за нужда от сертифициране на екскурзоводския труд и държавна защита на професията.

Споделете:

Подобни фирми